Naszą misją jest wsparcie branżowe szkół i uczelni o profilu hotelarskim, turystycznym i gastronomicznym.

Szczegóły oferty

Szkolenie nauczycieli

Prowadzimy praktyczne warsztaty, szkolenia oraz organizujemy konferencje dla kadry pedagogicznej.

Lekcje pokazowe

Oferujemy Szkole możliwość przeprowadzenia lekcji pokazowej dofinansowanej w 100% przez naszą firmę.

Lekcje pokazowe

Oferujemy Szkole możliwość przeprowadzenia lekcji pokazowej dofinansowanej w 100% przez naszą firmę.

Fundusze europejskie

Konsultujemy projekty od strony branżowej, pomagamy w pisaniu wniosków i przygotowaniu przetargów.

Wyjazdy studyjne

Organizujemy wyjazdy dla Nauczycieli i Uczniów, pomagamy w nawiązaniu kontaktu z obiektami w kraju i za granicą.

Wyjazdy studyjne

Organizujemy wyjazdy dla Nauczycieli i Uczniów, pomagamy w nawiązaniu kontaktu z obiektami w kraju i za granicą.

Materiały dydaktyczne

Opracowujemy i udostępniamy branżowe materiały dydaktyczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz języków obcych.

Programy komputerowe

Prowadzimy szkolenia z programów do obsługi hotelu, restauracji i biura podróży. Pomagamy również Szkole w pozyskaniu programów.

Profesjonalne oprogramowanie do zarządzania hotelem
Profesjonalne oprogramowanie do zarządzania hotelem

Programy komputerowe

Prowadzimy szkolenia z programów do obsługi hotelu, restauracji i biura podróży. Pomagamy również Szkole w pozyskaniu programów.

Nasze szkolenia

 • Szkolenia zgodne z podstawą programową

  Zakres tematyczny prowadzonych przez nas szkoleń dostosowany jest w pełni do treści Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach:

  • Technik hotelarstwa,
  • Technik obsługi turystycznej,
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych.

  Każde z poniższych szkoleń może być również zrealizowane jako lekcja pokazowa dla Uczniów bezpośrednio w Szkole. W razie zainteresowania proszę o przesłanie zapytania.

 • Aktualna oferta szkoleń

  Poniżej znajdziecie Państwo listę aktualnie oferowanych przez naszą firmę szkoleń:

  • Profesjonalne oprogramowanie do zarządzania hotelem
  • Nowoczesny marketing internetowy w hotelarstwie, gastronomii i turystyce
  • Ochrona danych osobowych w hotelarstwie i turystyce
  • Tworzenie i zarządzanie budżetem hotelu
  • Jak powstaje idealny biznesplan hotelu
  • Specyfika hotelarstwa wellness & spa – wyzwanie usługowe, ale też szansa na dodatkową sprzedaż
  • Spójność prezentacji hotelu, restauracji i biura podróży w Internecie
 • Profesjonalne oprogramowanie do zarządzania hotelem

  Rynek oprogramowania do zarządzania hotelem (PMS – Property Management Software) rozwija się obecnie bardzo dynamicznie. Klasyczne systemy zastępowane są przez oprogramowanie w pełni webowe, gdzie dane przechowywane są w chmurze.

  Dzięki temu dostęp do oprogramowania jest możliwy nie tylko bezpośrednio w obiekcie (jak ma to miejsce w przypadku starszych rozwiązań), ale również z urządzeń mobilnych wyposażonych w odpowiednią aplikację.

  W czasie naszego szkolenia Nauczyciele poznają od podstaw zasady funkcjonowania wybranego oprogramowania oraz otrzymają dostęp do jego wersji edukacyjnej, z której będą mogli następnie korzystać w swojej Szkole. Ponadto wśród materiałów szkoleniowych znajdzie się instrukcja użytkowania oprogramowania i autorski zestaw ćwiczeń.

  W razie dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu.

 • Nowoczesny marketing internetowy w hotelarstwie, gastronomii i turystyce

  Wraz z szybkim rozwojem branży gościnnej coraz większe znaczenie ma promocja firmy w Internecie – nie ważne czy jest to hotel, restauracja czy biuro podróży. Jeszcze kilkanaście lat temu była to nowość, dziś to konieczność, a w przyszłości bez spójnej strategii promocji on-line nie sposób wyobrazić sobie naprawdę zyskownego funkcjonowania firmy.

  W czasie szkolenia Nauczyciele dowiedzą się jakie zaszły w ostatnich latach zmiany w zmiany w zasadach i narzędziach marketingu on-line w hotelarstwie, gastronomii i turystyce. Poruszana będzie między innymi tematyka:

  • wzrostu znaczenia rezerwacji bezpośredniej i jej wpływu na rolę pośredników (m.in. GDS i internetowych systemów rezerwacyjnych),
  • sposobu bezpośrednie dotarcia do Gościa dzięki e‐mail marketingowi i jego roli w kształtowaniu wizerunku firmy i generowaniu sprzedaży,
  • roli mediów społecznościowych jako cennego narzędzia promocji on-line, jak również rosnącej roli opinii i rekomendacji,
  • wzrostu znaczenia aplikacji webowych w procesie sprzedaży usług wraz z prezentacją przykładowego oprogramowania.

  W razie dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu.

 • Ochrona danych osobowych w hotelarstwie i turystyce

  Dla hoteli i biur podróży szczególnie ważną kwestią są zmiany związane z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

  Podczas szkolenia Nauczyciele dowiedzą się między innymi:

  • w jaki sposób i w jakim zakresie mogą być zbierane dane osobowe Gości obiektów noclegowych i Klientów biur podróży,
  • jak wygląda kwestia zbierania i przetwarzania danych przez partnerów handlowych,
  • jakie są wymagania związane z zabezpieczeniem danych osobowych i procedur ich przetwarzania w systemach komputerowych, jak również dokumentach archiwizowanych przez firmę.

  Nauczyciele poznają również zasady udostępniania danych osobowych organom państwa oraz sposób postępowania w przypadku kontroli GIODO.

 • Kształtowanie relacji z Klientem dzięki narzędziom CRM

  W trakcie szkolenia Nauczyciele poznają przykłady zastosowania narzędzi CRM (Customer Relations Management), czyli systemów do zarządzania relacjami z klientami w hotelarstwie.

  Dowiedzą się jakie role w firmie spełnia oprogramowanie tej klasy, spośród których kilka przykładowych to:

  • zbieranie informacji o klientach (budowanie własnej bazy danych),
  • optymalizowanie procesu sprzedaży i współczynnika konwersji,
  • automatyzacja czasu reakcji na działanie klienta.

  Nauczyciele będą mieli również okazję zapoznać się z wiodącym na rynku oprogramowaniem oraz dowiedzieć się więcej o możliwościach jego zastosowania dzięki wybranym case studies.

 • Tworzenie i zarządzanie budżetem hotelu

  Uczestnicy szkolenia poznają podstawy zarządzania budżetowego w hotelarstwie, obejmujące takie zagadnienia jak:

  • definicję i zadania budżetu obiektu noclegowego,
  • sposoby i procedurę jego sporządzania,
  • zadania, które należy wykonać przed przystąpieniem do tworzenia budżetu,
  • elementy procesu budżetowania i jego etapy.

  Nauczyciele dowiedzą się również jakie są najbardziej praktyczne wskazówki do tworzenia prawidłowego i realistycznego budżetu hotelu.

 • Jak powstaje idealny biznesplan hotelu

  Podczas szkolenia zapoznamy Uczestników z pojęciem i elementami biznesplanu przykładowego hotelu. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak:

  • analizowany jest potencjał lokalizacji obiektu oraz rynku lokalnego pod kątem inwestycji hotelowej,
  • tworzona jest koncepcja programu usługowego hotelu,
  • opracowuje się charakterystykę głównych obszarów funkcji i technologii usługowej obiektu,
  • określa się warunki organizacyjno-budżetowe niezbędne do terminowego otwarcia obiektu
  • szacuje się ekonomikę przedsięwzięcia i tworzy analizę SWOT dla inwestycji

  … to jest to szkolenie dla Ciebie.

  Te i wiele innych informacji poznają Nauczyciele w trakcie branżowego szkolenia.

 • Specyfika hotelarstwa wellness & spa – wyzwanie usługowe, ale też szansa na dodatkową sprzedaż

  Obecność na rynku obiektów oferujących mniej lub bardziej kompleksowe usługi wellness & spa to już fakt od wielu lat. Natomiast ciągle niska jest świadomość tego, jakie wyzwania stawia przed hotelem przyjęcie takiego profilu lub rozszerzenie oferty o usługi tego typu.

  W czasie szkolenia Nauczyciele poznają między innymi:

  • genezę i podstawowe pojęcia z zakresu wellness & spa,
  • wymagania jakie powinny spełniać obiekty świadczące tego typu usługi,
  • najczęściej popełniane błędy i przykłady najbardziej udanych inwestycji,
  • prognozy kierunków rozwoju rynku usług wellness & spa w kolejnych latach.

  Szkolenie z pewnością pomoże odświeżyć posiadaną już wiedzę o usługach wellness & spa, ale również zaskoczy kilkoma rynkowymi nowinkami.

 • Spójność prezentacji hotelu, restauracji i biura podróży w Internecie

  Promocja firmy w Internecie to konieczność, niezależnie czy mówimy o hotelu, biurze podróży czy restauracji.

  Ważne jest jednak żeby była to promocja spójna, tak aby Goście i Klienci trafiali zawsze na aktualne informacje o ofercie firmy, co jest szczególnie trudne przy dziesiątkach portali internetowych, pośredników, mediach społecznościowych – często aktualizowanie informacji w tych miejscach jest problematyczne. W trakcie szkolenia Nauczyciele poznają praktyczne przykłady dobrze i źle prowadzonej promocji firmy w sieci.

Kontakt

© Copyright - horeca.edu.pl